مرور بر اساس تاریخ انتشار علوم بهزیستی و توانبخشی

Showing results 1 to 20 of 402  بعدی >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
3200t.pdf.jpg1397اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان هوشی آموزش پذیر مقطع دبستانی شهر اصفهانعلوم بهزیستی و توانبخشی; عطیه میرزاامیری
3101t.pdf.jpg1399اثر بخشی آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر کیفیت مراقبت مادران و مشکلات رفتاری کودکان فرزندخوانده در شهر بندرعباس در سال 98علوم بهزیستی و توانبخشی; مصطفی میرزااسماعیلی
2940t.pdf.jpg1397اثر بخشی آموزش گروهی مفاهیم نظریه انتخاب بر رضایتمندی زناشویی والدین کودکان مبتلا به اتیسمعلوم بهزیستی و توانبخشی; حسین حسین نژاد
3048t.pdf.jpg1398اثر بخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مدرسه دانش آموزان 12-7 سالعلوم بهزیستی و توانبخشی; فاطمه محمدپور
3153t.pdf.jpg1399اثر بخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطرابعلوم بهزیستی و توانبخشی; رضا شم آبادی
2918t.pdf.jpg1398اثر بخشی مداخلات مبتنی بر خانواده بر کاهش علایم بیماران و افزایش سازگاری و تاب آوری خانواده های بیماران مبتلا به OCDعلوم بهزیستی و توانبخشی; سید علی حسینی سوق
3214t.pdf.jpg1399اثر راهکارهای تنظیم هیجانی مادران در واکنش به برانگیختگی هیجانی کودکا نشان بر واکنش پذیریعلوم بهزیستی و توانبخشی; گلنوش گل محمد ی
2862t.pdf.jpg1397اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي بر گرايش به رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مراکز شبانه روزی بهزيستيعلوم بهزیستی و توانبخشی; سیما علیزاده
3111.pdf.jpg1399اثربخشي تراپلي بر نشانه های سوگ خواهر و برادر داغديدهعلوم بهزیستی و توانبخشی; سیده عارفه سپهرتاج
2863t.pdf.jpg1397اثربخشي مداخله مددکاری اجتماعي گروهي با رويکرد حل مساله بر کاهش افکار خودکشي زنان مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسي و مددکاری اجتماعي شهرستان قروهعلوم بهزیستی و توانبخشی; پری ورمقاني
3108t.pdf.jpg1399اثربخشی آموزش حافظ فعال بر کارکرد اجرایی کودًکان با اختلال طیف اتیسم عملکرد بالاعلوم بهزیستی و توانبخشی; محمد جواد همتی
3042t.pdf.jpg1398اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار بر کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیدهعلوم بهزیستی و توانبخشی; زهرا سوادی
3047t.pdf.jpg1398اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالاعلوم بهزیستی و توانبخشی; امید سروی مغانلو
3130t.pdf.jpg1399اثربخشی آموزش والدگری بر سلامت روان و رابطه والد کودک در مادران کودکان کم شنوای زیر سه سالعلوم بهزیستی و توانبخشی; آرزو عباس زاده
3228t.pdf.jpg1398اثربخشی آموزش گروهی منابع تکوین خود بر كاهش اضطراب اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس مادران كودكان فلج مغزیعلوم بهزیستی و توانبخشی; سیده نجمه تقوی
3187t.pdf.jpg1399اثربخشی برنامه آموزش جرأتمندی بر اضطراب دانشآموزان پسر با اختلال یادگیری خاصعلوم بهزیستی و توانبخشی; مهدی محققی
2994t.pdf.jpg1398اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر مشکلات درونیسازی در کودکان با اختلالات برونیسازیعلوم بهزیستی و توانبخشی; مژده دریابیگی
3260t.pdf.jpg1399اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حرمت خود و بلوغ عاطفی دانشآموزان دختر دارای آسیب بیناییعلوم بهزیستی و توانبخشی; فاطمه میرمحمدی
2995t.pdf.jpg1398اثربخشی قصه گویی آنلاین مبتنی بر گفتگو بر مهارتهای زبانی کودکان کم شنواعلوم بهزیستی و توانبخشی; فرزانه رضائیان
3062t.pdf.jpg1398اثربخشی قصه گویی هدفمند بر کاهش علائم اختلالات رفتاری فرزندان)کودکان( مراکز شبه خانواده تهرانعلوم بهزیستی و توانبخشی; سعیده احمدی ماژین